Easy Stol Långskruv måste vara stram [stängd]

1

Jag har en lätt fåtölj som jag köpte från Ikea. Nyligendessextralångskruvsombrukadevarapåstolenssidorharlossnatpånågotsätt.Jagförsöktestramadetmedvåld,mendetärsomsuperlöstochdetverkarsomomdetbrukadevaranågotsomhållerskruvenpåstolen.Hurkanjagdraåtdet?Denanvändaskruvengesnedan:

    
uppsättning Arun 22.05.2018 15:48

1 svar

4

Det är en Poang .

De längre bultarna (inte skruvar) behöver en mutter som antagligen har fallit ut och blev sparkad under soffan.

Dekortarebultarna,somanvändsöverstpåarmstödet,sätternogainengängadinsats.

Omdethärärproblematisktkanduförmodligenpassaen T-mutter (sannolikt att vara en metrisk tråd)

När du fixar det här bör du strama upp de andra bultarna (som Ikea råder dig att göra regelbundet) eller tillämpa några icke-permanenta trådlåsvätska .

Jag har ett par Poang demonterade i mitt garage, så jag kan få reda på mer senare.

    
svaret ges 22.05.2018 17:05