Om du använder en separat krets gör det samma jobb som ett GFCI?

0

gör en separat krets för ett enda uttag samma jobb som ett GFCI?

    
uppsättning Saul 10.07.2017 22:42

1 svar

3

GFCI (jordfelsbrytare) har inget att göra med vad kretsen är på.

I huvudsak stängs en GFCI om strömmen på heta och neutrala ledningarna inte är lika. Det här händer när det finns ett bokstavligt markfel (hett har någon väg till marken, t.ex. genom isolerad isolering) eller det finns en farlig situation, som strömmen strömmar genom en person eller genom vatten och går till en annan mark (som ett vattenrör) .

En GFCI kan fungera oberoende på en krets med andra icke-GFCI-uttag, på en dedikerad krets, och det kan också skydda andra nedströms utlopp. Det finns även kretsbrytare med integrerade GFCI som skyddar hela kretsen.

    
svaret ges 10.07.2017 22:50