In Välkommen till Night Vale hur spridas är staden?

3

Välkommen till Night Vale talar ofta om "Barrista District" och ett antal andra delar av staden. Men det finns inget sätt att veta var de är i relation till varandra och hur stor staden är. Har någon någon kanonkälla att prata om detta? Jag kunde inte hitta någon.

    
uppsättning Aeolanyira 07.02.2017 21:21

0 svar