Finns det några marina däggdjur i Zootopias värld?

1
Zootopiens värld är en där däggdjur har utvecklats till den punkt där de med fred kan existera med varandra.

Exkluderar otters och flodhästar , finns det några stora marina däggdjur (t.ex. valar, sälar, delfiner) i filmen? Och om inte, varför inte?

    
uppsättning Valorum 13.06.2016 16:10

1 svar

6

nej.

Den Disney Wikia innehåller en fullständig lista över alla djurarter som visas i Zootopia. Jag kommer inte att kopiera den här eftersom det är löjligt långt men det räcker med att säga det ( djärvt betonar min):

According to Disney, the only mammals that do not appear in Zootopia at all are primates (monkeys, apes, and lemurs), domesticated dogs and cats, and marine mammals (whales, dolphins, pinnipeds, etc). This may have been due to the fact that Disney considers primates too similar to humans, dogs and cats too domesticated (though dingoes (descendants of dogs gone feral) are featured in the book The Stinky Cheese Caper), and marine mammals too difficult to accommodate in the setting.

Vi kan se några av filmskaparnas motivation för att fatta detta beslut i denna intervju med Andrew Millstein, VD för Walt Disney Feature Animation (betoning min):

BS: From what I have seen, there are no reptiles or birds in the movie; it was mammals except for humans and apes. Was there a reason for cutting out other species?

AM: From Byron and Richs’ perspective they just wanted to limit the scope of the world and they had to make a choice and they handled it that way. But you are right, the reptiles and birds are not there. It was just an issue of ‘where do you draw the line?’ Essentially, for the characters it made the most sense for the story.

Samma resonemang kan användas för att förklara frånvaron av marina däggdjur samt reptiler och fåglar. Se även följande bild tweeted av regissören Byron Howard :

Tack till @Valorum (OP) för hjälp med att hitta ovanstående intervju och bild.

    
svaret ges 13.06.2016 16:41