Är tåget mellan Shanghai och Hangzhou rökfritt?

6

Är höghastighetståget mellan Shanghai och Hangzhou rök- gratis?

Eller har det några röksäten helt separerade från de vanliga platserna?

Jag bryr mig inte om det har rökningssitsar men jag gillar definitivt inte om det finns ett toalett för rökare, inte platser och rökare åker dit och återvänder tillbaka stinkande.

Om det är svårt att fly den, finns det något alternativ till kollektivtrafik än en taxi?

    
uppsättning Blaszard 27.05.2017 18:21

1 svar

7

Ja , alla höghastighetståg i Kina är rökfria. Inte bara är rökning straffbar med böter på upp till 2000 yuan, men repeterande brottslingar är förbjudna att använda tåg!

länk

    
svaret ges 27.05.2017 23:28