Addering utanför vedkokare till oljaugn

0

Jag lägger till en utomhusbrännare (vattenkokare) i mitt hem.

Vatten till luft värmeväxlare plumbed till befintliga kanalverk för oljebrännare.

Vad är mina möjligheter att köra oljebrännarens fläkt UTAN oljebrännaren skjuter och försöker värma?

Kan det kopplas med en växelströmbrytare i linje vid något tillfälle, eftersom jag inte har några planer på att köpa olja till de aktuella priserna?

    
uppsättning Larry Nichols 05.12.2014 20:58

1 svar

2

Ställ bara termostaten på avstängning och vrid fläktinställningen på termostaten till "på". Din fläkt körs kontinuerligt tills du ställer tillbaka den till "auto".

    
svaret ges 11.12.2014 18:48