Använda ett London-resekort för en resa-Oxford-London-Reading-resa

5

Jag skulle vilja göra resan Reading-Oxford-London-Reading. I Oxford fick jag veta att jag kan göra det på en Oxford-London Travelcard: Jag behöver bara hålla på biljetten när jag kommer till Oxford. I Reading fick jag veta att jag inte kan göra det här: Att anlända till Oxford är slutet på biljettens giltighet.

Villkoren säger att min biljett är ogiltig (bortsett från ytterligare zon 1-6 resor) efter slutförandet av mitt returben, men jag skulle hävda att detta ben inte är fullständigt vid min ankomst till Oxford (jag avslutar det på min återkomst till Reading).

Vilka är de rätta råden och vad är mina möjligheter att övertala portpersonalen att min biljett är giltig för att lämna Reading (där de troligen har sett mig köpa en Oxford-resa) och vid ankomsten till Oxford för att hålla det?

    
uppsättning user13190 27.01.2016 21:01

1 svar

6

Min förståelse är att en Oxford-London Travelcard är giltig för en resa från Oxford till London, lika mycket resor som du vill i London (Zones 1-6), då reser du tillbaka till Oxford. Vad du försöker göra är att använda en del av returbenet (Reading-Oxford) innan du har använt det utgående benet, vilket jag tycker är emot villkoren för biljetten.

    
svaret ges 28.01.2016 14:58