Har Wolverine någonsin ändrat silikongätningarna i hans händer?

10

Enligt 1991 års Marvel Trading Cards-uppsättning har Wolverine "kiselförseglingar" i hans händer som "måste bytas periodiskt".

DethärkortetärdockfråninnandetavslötsattWolverinehadenaturligabenkloror(se:X-Men25från1993)ocheventuellt*innanuppenbarelsenattklornaintevarexakt" implanterad "som alla tidigare trodde (se: Marvel Comics Presents 72-84 från 1991)

Det faktum att kortet nämner penetrationsluckor av rostfritt stål och tanken att klorna är "fästa" på skelettet, i kombination med informationen som avslöjas senare, tvivlar på noggrannheten och tillförlitligheten på allt på kortet.

Har de antagna "kiselförseglingarna" nämnts någonstans i serierna annat än det här kortet? Har han någonsin faktiskt fått ändra dem?

För att vara tydlig, letar jag efter berättelse , inte bara en omtale i en referensguide. En del exempel där kiselförseglingen nämns som existerande eller kräver underhåll.

* Jag kan inte hitta ett exakt utgivningsdatum för tradingkorten, och det är troligt att korten var i produktion före publiceringen av Marvel Comics Presents.

    
uppsättning phantom42 03.11.2014 17:06

1 svar

7

Nämnas igen? Japp.

Kiseltätningarna refereras till på detta konstkort av Wolverine artist Sean Chen från Marvel Ultimate Guide till X-Män

    
svaret ges 03.11.2014 17:41