Styrkontroll mellan medelstor och stor storlek

7

Antag att en medelstor människa med sköldmästningsförsök försöker utsätta en krigshår.

Människan är medium, krigshår är stor.

Hur ska du avgöra kontrollen? Har stora fördel på styrka kontroller mot medelstorlek?

Eller

De tävlar som vanligt utan att ha någon fördel?

    
uppsättning Richie King 08.11.2016 07:20

1 svar

13

Från PHB p. 195

Shoving a Creature

Using the Attack action, you can make a special melee attack to shove a creature, either to knock it prone or push it away from you. If you’re able to make multiple attacks with the Attack action, this attack replaces one of them.

The target of your shove must be no more than one size larger than you, and it must be within your reach. You make a Strength (Athletics) check contested by the target’s Strength (Athletics) or Dexterity (Acrobatics) check (the target chooses the ability to use). If you win the contest, you either knock the target prone or push it 5 feet away from you.

Så länge målet är bara en storlek större, kommer ingen att utnyttja eller nackdelen.

    
svaret ges 08.11.2016 08:45