är det möjligt att vandra myrarna i Dartmoor utan att ha bil?

7

Jag är intresserad av att göra några vandringar i Dartmoor - en dagsvandring, för det mesta, för att se myrarna och tors och liknande. Men jag har ingen bil, inte heller kan jag hyra en (jag har inget körkort).

De flesta av de personer jag har pratat med har berättat om vandringar, men de verkar alltså involvera att man först tar sig till en något avlägsen parkeringsplats och går därifrån. Finns det några vandringar med måttlig svårighet med kollektivtrafik, eller som börjar inom rimligt gångavstånd från en stad? Eller är de enda alternativen dyra "guidade" vandringar?

(Om svaret varierar säsongsmässigt är målsäsongen nu: mellan-sen-sommaren från och med mitten av juli.)

    
uppsättning Roddy of the Frozen Peas 23.07.2016 01:51

1 svar

5

Ja, det finns ett antal busstjänster som passerar eller passerar in i Dartmoor, inklusive "Haytor Hoppa" (buss 271) som verkar vara utformad för ändamålet - det är webbplats innehåller ett antal självstyrda promenader till och från busshållplatser.

    
svaret ges 26.07.2016 14:06