När räknehissen, med hjälp av NASA-hissekvationen, kan något värde ökas, dvs. hastighet eller yta, för ökad lyft?

0

Jag försöker förstå fördelningen av NASA-lyftformeln , som är skrivet som sådant

$ L = C_L \ frac {\ rho v ^ 2} {2} A $

Om jag exempelvis tar C L = 0,87, v = 20m / s, p = 1,22kg / m 3 och A = 9,02m 2 ser min ekvation så här ut: Lift = (1/2) * 0.87 * 1.22 * 20 ^ 2 * 9.02. Kan någon av dessa värden ökas för större lyft? Om jag fördubblade min hastighet skulle jag dubbla hissen som hastigheten ger? Men om jag lägger 25% till vingsytans yta ökar också mitt drag. Hur går det med att lyfta? Genom att minska hastigheten?

Skal denna ekvation på så sätt skala? Jag ber om ursäkt om det inte är meningslöst, jag är inte säker på hur man kan ställa frågan bra.

    
uppsättning Derrick 19.12.2018 18:38

1 svar

1

Can any one of those values be increased for greater lift?

Visst. Men ökad lyft kommer inte att vara den enda effekten.

If I doubled my velocity would I double the lift that the velocity provides? But if I added 25% to the surface area of the wing, my drag also increases. How does that factor into lift? By decreasing velocity?

Det påverkar inte direkt. Formeln ger dig den ungefärliga hissen under vissa förutsättningar. Det berättar inte om dessa villkor är rimliga eller uppnåeliga.

Du är korrekt att öka vingeområdet eller hastigheten ökar dragen. Men denna ekvation berättar inte hur mycket. Du skulle behöva leta någon annanstans för att ta reda på detaljerna. Dragförhöjningen är inte linjär med endera.

    
svaret ges 19.12.2018 18:46