Varför begrav Khabarov tyggen i snön?

1
I Vägen tillbaka , Khabarov begravde en del trasa i snön framför Janusz . Janusz frågade honom själv varför han gör det. Han svarade: "Du kommer att se på morgonen."

Nästamorgon,Janusztogbortsnönochkontrolleradetyget,detfylldesmednågramyrorellerinsekter.Januszharettleendeansikteefteratthasettdetta.

För vilket exakt syfte begrav Khabarov tyggen i snön?

    
uppsättning The Hawk 27.05.2017 02:59

1 svar

2

För att bli av med löss

Såsom beskrivs i denna översyn av filmen lär Khabarov att begrava dina kläder i snön borde döda några löss.

Detta förklaras vidare i denna guide för överlevnad av vildmarker :

If you are using a previously used shelter, check your body and clothing for lice each night. If your clothing has become infested, use insecticide powder if you have any. Otherwise, hang your clothes in the cold, then beat and brush them. This will help get rid of the lice, but not the eggs.

    
svaret ges 27.05.2017 16:26