Vilken stjärna ser vi i slutet av Interstellar?

1

Finns det ett namn på stjärnan som vi ser i slutet av Interstellar? Medan Cooper lämnar Tesseract ser vi en ljus lysande stjärna. Jag undrade om någon visste mer om det.

    
uppsättning Shalini 07.09.2016 08:01

1 svar

4

Jag är inte exakt säker på vilken stjärna du pratar om här. När Cooper lämnar tesserakten, gör han en kort "handskakning" med Amelia som reser genom maskhålet i det förflutna och sedan placeras han nära Saturnus. Det finns verkligen ett starkt ljus till höger om Cooper som avtar när Saturn kommer in i duk från vänster sida. Det är inte helt klart vilket ljus det är.

  • Det kan bara vara en visuell förbättring utan stor betydelse , något av en linseffekt som sätts där för rent estetiska ändamål.
  • Det kan också vara en visuell artefakt av den, till och med i stort sett okända och mystiska, "transport" som förde honom där från tesserakten.
  • Eller om någon stjärna alls skulle det helt enkelt vara vår lokala stjärna, solen .

DetendaandradukanprataomärdetvåsmålampornasomvisernäraSaturnstraxefterdet.Observeradockattdehärlampornaharenregelbundenavståndfrånvarandraochblinkarfaktiskt.DettaärbararymdskeppsomskickadesavdennärliggandeCooperStationföratthämtahonom.

    
svaret ges 08.09.2016 01:21