Varför är Kahless stavad / uttalad så?

3

Per Wikipedia-inmatningen

Kahless (pronounced: /keɪ̯.lɛs/ [kay-les] or /keɪ̯.lɪs/ [kay-lis]; Klingon pIqaD letters: "qeylIS") is a messianic figure in Klingon history, who unified the Klingon people and became the first Klingon emperor. The Klingons’ most important symbol of leadership, Kahless said that Klingons should fight not just to shed blood, but to enrich the spirit. The story of Kahless is a cornerstone of Klingon mythology and religion.

Varför Kahless uttalas [kay-les]? Eller omvänt, varför stavas det Kahless ?

"a-h" är inte normalt för att översätta det ljudet i engelskfonologi. Är det en vanlig aspekt av hur Kligonese transliteras till engelska? Eller var det tänkt att uttalas [kah-less] när det ursprungligen skrevs och på något sätt tog det långa uttalet över? Vad händer här?

    
uppsättning ThePopMachine 19.04.2018 21:03

0 svar