Can Iransk-amerikanska dubbla medborgare anländer till EU utan visum?

2

Jag vet att viseringsbefrielsen omprövas men jag är inte säker på om någonting har ändrats än.
För de som bokar flyg, fram till när kan de vara säkra på att de kommer att kunna komma in i EU utan visum?
(Jag antar att resan är med ett amerikanskt pass.)

    
uppsättning Mehrdad 18.04.2016 05:40

2 svar

5

Det finns två aspekter på frågan:

  • EU-länder är extremt osannolikt att införa särskilda restriktioner för inresa med dubbla medborgare. Det har aldrig gjorts eller diskuterats och skulle ta upp många frågor. Det finns en allmän skillnad i filosofi som spelar här. De amerikanska myndigheterna ser regelbundet på födelselandet för många ändamål (t ex säkerhetsklareringar), medan europeiska länder inte gör det på samma sätt (att vara medborgare trummar allt annat). Det vore inte vettigt som vedergällning för de senaste ändringarna i det amerikanska viseringsbefrielsesprogrammet heller.

    Under alla omständigheter har ingenting meddelats och en sådan ny regel skulle kräva en omfattande omskrivning av Schengenreglerna, som inte kan hända över natten utan att någon märker, med tanke på hur EU: s beslutsprocess fungerar.

  • EU / Schengenländerna är också mycket osannolikt att sätta en filtbegränsning på införsel av alla amerikanska medborgare. Detta skulle faktiskt vara meningsfullt som en återbetalningsåtgärd (eller att protestera mot andra restriktioner som ESTA-kravet eller det faktum att medborgare från vissa EU-länder fortfarande inte är berättigade till VWP) och skulle vara enklare att genomföra (bara en fråga om att ta bort USA från en lista och lägga till den till en annan). Men det skulle också äventyra viseringsfri tillgång till USA för alla EU-medborgare, och varken Bulgariens, Polens och andra behandlingar eller de dubbla iranska någontingens medborgare verkar vara tillräckliga för andra medlemsstater att ta den risken.

    Det är förstås inte säkert (vad är det här?), men hittills har EU bara kunnat klaga en bit, med medlemsstaterna försenar allvarliga åtgärder och jag känner mig ganska säker för att förutse att det kommer att fortsätta på det sättet. I det fallet innehåller den förordningen som Tor-Einar Jarnbjo citerade, något ganska starkt språk men hade alltid möjligheter att fördröja de faktiska restriktionerna ganska oändligt bakat i och säkert nog har flera otroligt viktiga tidsfrister gått utan att någon överenskommelse går utöver tomma protestationer.

svaret ges 18.04.2016 14:38
3

Until when can they (US citizens) be sure they'll be able to enter the EU without a visa?

Det är tyvärr omöjligt att säga. Om EU beslutar att upphäva viseringsfri resa till Schengenområdet för amerikanska medborgare, måste effektdatumet vara "inom 90 dagar" efter det att beslutet har offentliggjorts (Regulation (EU) nr 1289/2013, artikel 1 f ). Det kan inte förutses om eller när EU kommer att fatta ett sådant beslut.

Uteslutande endast dubbla amerikanska iranska medborgare har inte varit föremål för EU-förfaranden. Röda frågan är att EU kräver visumfri resa för alla EU-medborgare till ett tredjeland för att ge medborgare i tredjelandet visumfri resa till Schengenområdet. För närvarande är medborgare i Bulgarien, Kroatien, Cypern, Polen och Rumänien inte tillåtna viseringsfri resa till USA, och dessa fem medlemsstater anmälde EU-kommissionen om överträdelsen 2014. Efter två års förhandlingar mellan EU och USA, ingen lösning har hittats och nästa steg skulle vara att EU tillfälligt upphäver viseringsfri resa för amerikanska medborgare till Schengenområdet.

Det har också varit ett ämne i diskussionerna om ESTA-kravet är förenligt med viseringsfri resa. Även om ett ESTA inte officiellt kallas "visum" är det ett avgiftsbaserat tillstånd för inresa, vilket krävs på förhand och därmed uppvisar de flesta visumkaraktärerna.

    
svaret ges 18.04.2016 13:57