Varför kan vi inte använda APU-blödningsluft för vingeis på A320?

4

Frågan säger allt. Under läsningen kom jag över det här att vi under inga omständigheter kan använda APU-blödningsluft för att leverera vingeisol? Någon anledning?

    
uppsättning Jai 19.08.2017 11:36

1 svar

13

På flera PPRUNE trådar de felaktigt säg:

The APU bleed is much cooler than the engine bleed system, and would be ineffective for WAI.

Men anledningen är :

The APU bleed temperature is unregulated and thus could damage the wing slats if used for anti-ice.

Highlight visar reglering av motorns blödningstemperatur.

    
svaret ges 19.08.2017 12:27