Novel med trainee herald - Att prova blodet av din första död hindrar att jaga

5

Jag försöker hitta en bok jag läste år sedan men kan inte komma ihåg författarens eller bokens namn

Jag kan bara komma ihåg bitar ur boken:

De två huvudpersonerna reser - de är killar och de hamnar ihop, man har ett ovanligt namn, en herald i träning som jag tror. Det fanns en bakhåll och människor dödades med svärd, pil och pilar och de måste smaka på blodet från den första personen de dödade eller han kommer att spöka dem hela livet. Det finns också dessa stugor / hus som har olika ljus - huvudkillen frågade vad de menade och någon sa om du inte vet vad de menar då du är för ung att veta.

    
uppsättning shammy88 03.03.2015 11:00

1 svar

5

Vad du beskriver och söker är Nightrunner -serien från Lynn Flewelling.

Jagharinteböckernahär,menenavdeviktigastepunkternajagminnsärattsexualitetenidennaserieärrelativtfri,sådetfinnsbordelleriolikafärgadeljusförallaparningarnaM/M,M/F,F/M,F/F.

"Om du inte vet vad de menar, så är du för ung att veta." Det är svaret, den yngre huvudpersonen, Alec, mottar när han ser den äldre Seregil som går in i en av bordellerna.

Alec tvingas också av antingen Seregil eller Micum (en vän till Seregil) att dricka blodet från pilen till sitt första offer.

Jag söker mer information för att lägga till detta så snart jag kommer hem.

    
svaret ges 03.03.2015 11:57