Can Jag använder den giltiga Schengenvisummet i gammalt pass?

3

Jag är en indisk nationell. Jag har ett typ C Schengen Business Visa som gäller från 26-11-2015 till 26-11-2020. Jag fick det när jag tänkte resa till Nederländerna, även om jag inte använt den.

När jag ansökte om en makrointyg, avbröts passet på vilket visumet stämplas och ett nytt pass utfärdades.

Nu planerar jag att resa till Italien i affärer från 8 juli till 16: e.

Kan resa med samma visum i gammalt pass, eller ska jag avbryta befintlig visum och ansöka om en ny?

Jag kontaktade nederländska ambassadens callcenter (inte VFS Netherlands) som svarade att jag kan använda den utan några problem. De har dock inte bekräftat det via e-post.

Jag frågade om invandringsfrågor i Italien och fick veta att om jag har en giltig resplan och inbjudningsbrev från kontoret, borde det inte vara något problem. Jag fick också veta att italienska invandringsmyndigheter kan kontakta nederländska, om det behövs.

Jag mailade den italienska ambassaden i Mumbai ([email protected]) och väntar på sitt svar.

    
uppsättning Ragav 21.06.2017 14:21

1 svar

3

Ja. Du kan använda ditt giltiga visum i ditt avbokade pass tillsammans med ditt giltiga pass för att resa till Schengen-zonen.

Den koden för Schengengränserna kräver att vissa resenärer inneha en giltig visum och inneha ett giltigt pass (eller annat resedokument), men det kräver inte att det giltiga visumet finns i det giltiga resedokumentet. Detta bekräftades 2014 av EG-domstolen om C-575/12 :

On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules:

  • On a proper construction of Articles 24(1) and 34 of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), the cancellation of a travel document by an authority of a third country does not mean that the uniform visa affixed to that document is automatically invalidated.

  • On a proper construction of Article 5(1) of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), as amended by Regulation (EU) No 265/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2010, read in conjunction with Article 13(1) of Regulation No 562/2006, the entry of third-country nationals into the territory of Member States is not subject to the condition that, at the border check, the valid visa presented must necessarily be affixed to a valid travel document.

  • Article 5(1) of Regulation No 562/2006, as amended by Regulation No 265/2010, read in conjunction with Article 13(1) of Regulation No 562/2006, must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which makes the entry of third-country nationals to the territory of the Member State concerned subject to the condition that, at the border check, the valid visa presented must necessarily be affixed to a valid travel document.

  • (lagt till grund)

    Den tredje punkten säger i princip att Schengen-länderna inte kan införa ett ytterligare krav på att viseringen ska vara i ett giltigt resedokument.

        
    svaret ges 21.06.2017 15:25