Varför visas landningshöjd i bärnstensfärg på B777?

5

När jag ställer in landningshöjden manuellt visas ett gult LDG ALT och Landing Altitude EICAS-meddelande. Det finns inga misslyckanden, inte heller har landningshöjden ställts in felaktigt.

Varför får jag fortfarande EICAS-meddelandet ALT LDG i gult?

    
uppsättning kg1913 13.02.2018 15:26

1 svar

16

Boeing 777 är ett mycket automatiserat flygplan. Starthöjd, landningshöjd och hyttens tryckhöjd ställs automatiskt in när du anger avgångsflygplatsen och destinationsflygplatsen i Flight Management Computer.

EICAS-meddelandet ALT LDG visas när FMC inte styr landningshöjden. Detta kan orsakas av en av tre olika förhållanden:

1) Det finns ingen destinationsflygplats som anges i FMC

2) FMC-landningshöjdsfunktionen har misslyckats

3) LDG ALT-ratten har använts för att ställa in landningshöjden manuellt

Det är också normalt att se ALT LDG efter landning när rutten har dumpats.

    
svaret ges 13.02.2018 16:28