Hidden fästelement för 1/2 "avstånd mellan däckskivor?

1

Jag vill bygga en skärm av 5/4 x 4 ipe-brädor med 1/2 "avstånd, med hjälp av en del gömda fästen. Alla de gömda fästsystemen som jag hittills kunde hitta är designade för däck, och erbjuder maximal avstånd på 1/4 "... Är det möjligt att använda ett av dessa system, men sätta brädorna bredare från varandra?

    
uppsättning user76 20.10.2013 06:11

1 svar

1

De flesta däckfästena installeras ombord i taget, och den sista fästet håller nästa styrelse.

Den Shadoe Track är dock en kontinuerlig skena, med konventionella skruvar underifrån. Det kan ställas in på något avstånd.

    
svaret ges 20.10.2013 09:50