Varför fanns gröna Lumin-skivor över Borg regenereringsalcoves och blåa i slumpmässiga platser i Star Trek Voyager?

4

Varför var det gröna Lumin-skivor över Borg regenereringsalcoves och blåa i slumpmässiga platser i Star Trek Voyager? Menar de att de har en universums förklaring till dem?

Dessa saker var populära i varje nyhetsbutik på 1990-talet och kan fortfarande hittas på eBay och Alibaba för $ 10 - $ 30. Visste någon från produktionsteamet bara dem och säga "Hej cool! Låt oss placera dem överallt!" eller finns det någon funktion som de skulle tjänstgöra?

    
uppsättning Hack-R 14.11.2016 04:09

0 svar