Varför tvättar Margot Robbie Chiwetel Ejiofor i Z för Zachariah?

2

Jag har inte slutat Z för Zachariah än, men finns det strålning i vattnet och en intensiv skrubbning kommer att skydda dig från det? Varför tvättar Margot Robbie Chiwetel Ejiofor i Z för Zachariah?

    
uppsättning MadawaWilson 07.09.2015 20:46

1 svar

3
Ja, det svarade på den första delen: Ja, det vatten som John Loomis (Chiwetel Ejiofor) bad och badade när Ann Burden (Margot Robbie) kom till honom är bestrålad. Utan att bli alltför "förstörelse" verkar området där Ann borde vara en av de få (om inte det enda) strålningsfria zoner vid tidpunkten för berättelsen. Vattnet där John badade kommer dock utifrån det området (vattenfallet).

När det gäller badets positiva effekter tror jag att länken till "Silkwood Shower" -referensen av @ Will-Feldman är förmodligen lika bra som en förklaring. Försök att få så mycket av det bestrålade vattnet som möjligt från kroppen. John kommer uppenbarligen fortfarande att påverkas av hans exponering, men det finns ingen anledning att låta mer av strålningen sippra om det kan förhindras.

    
svaret ges 14.09.2015 23:39

Läs andra frågor om taggar