vapor barrier mellan undervåningen?

0

En vän och jag bygger en stuga i södra Kalifornien. Det snöar inte ofta där den ligger.

Själva stugan är inställd på en stiftelse och vi är nästan färdiga med undergolvet.

Min fråga är att om vi sätter ett ångspärr mellan golvbalkarna och plywoodplåtarna lägger vi ner? Kabinen är ca 2 meter från marken medan hyttens baksida ligger ca 6 meter från marken.

Om så skulle, skulle något liknande tyvek fungera?

    
uppsättning Ronnie 27.02.2015 19:41

0 svar