How kan en switch ha två hotlines till den och inte popa en breaker?

0

Har en strömbrytare på väggen i mitt kök ser det inte ut att gå till någonstans men ändå är båda linjerna till det heta att vrida strömbrytaren på eller av har ingen effekt nej Brytare pop och ingenting aktiveras eller stängs av vad pågår här.

Uppdatering, jag har 115 på en rad, en 6 volt på den andra. Jag har spårat linjen till en litet, blk-ledningen har 6 volt som vid växeln, wht på liten är neutral.

    
uppsättning Michael H 09.09.2017 23:14

0 svar