Varför skulle motorn sluta när du startade R magneto efter en översyn?

3

Jag avslutade just nu en Lycoming O-360; Det är för närvarande på ett stativ, det vill säga det är inte i flygplanet. Jag ersatte kondensatorerna och pekar luckor på både L och R mags. Jag justerade E-spalten och motorns timing vid 25 grader enligt motorplattan.

Jag har två växlar som kopplar P-ledarna till marken: en för R-mag och en för L-mag. Jag startade L-mag bara för att börja och när jag började motorn för första gången slog den upp med en gång. Men när jag slår på R-maggan stannar motorn bara.

Jag kan bara starta motorn på L mag. Så snart jag slår på R-magan dör motorn. Det är som om när jag vänder på R-magan på L går en av. Jag gjorde allt jag kunde för att felsöka, men jag hittade inte var det är. Vad kan vara problemet?

    
uppsättning Lewis 20.02.2018 19:04

0 svar