För Kanada eTA-ansökan skriver jag bara mina för- och efternamn i signaturfältet?

1

När du ansöker om eTA, säger signaturdelen att du loggar in, skriv ditt namn så som det visas på ditt pass. Betyder det att jag bara skriver mitt fulla namn och inte egentligen min signatur? Måste jag också göra det i huvudstäder?

    
uppsättning nabla 28.01.2018 23:57

1 svar

1

Ja . Det finns en hjälpdokument som är tillgänglig för att vägleda dig genom eTA-ansökan (tillgänglig på olika språk från här ). På sidan 19 i det engelska dokumentet klargörs det att du ska ange det fullständiga namnet , inte bara en förkortad signatur du skulle skriva med penna och papper.

Jag är inte säker på om kapitaliseringar är faktiskt relevanta, men för vad det är värt, använde jag endast stora bokstäver (eftersom det är så som det faktiskt visas i passet) och det verkade vara bra.

    
svaret ges 02.03.2018 07:57