Varför verkar manliga kloner mer lik varandra än de kvinnliga klonerna gör?

3

I Orphan Black finns det minst två uppsättningar kloner: kvinnorna och männen. Men de kvinnliga karaktärerna (alla spelade av Tatiana Maslany ) verkar betydligt mer annorlunda än männen ( Mark Rollins ) gör.

Finns det en rimlig förklaring till mångfalden av kvinnans karaktär jämfört med männen?

    
uppsättning matt_black 17.10.2015 15:26

1 svar

6

De manliga klonerna växte upp i samma miljö (militär) och var medvetna om att de är kloner. De kvinnliga klonerna var inte medvetna och uppväxt av olika föräldrar på olika platser i världen. Manliga klonerna började också interagera med varandra i en tidigare ålder än de kvinnliga klonerna, och hade därmed ett starkare inflytande på varandra (hur syskon brukar vara mer lika eftersom de lär sig av varandra).

I en debatt om naturen v. nurture tror jag att argumentet här kan vara att eftersom kvinnliga kloner har en mångsidig omvårdnad finns det en mer mångsidig egenskap hos kvinnliga kloner.

    
svaret ges 15.01.2016 02:25