Vad är skillnaderna mellan dessa IFR Low Altitude Chart Navaid Symbols?

3

Nedan finns tre NAVAID-diagramsymboler. Det finns nästan ingen förklaring på flygplanets användarhandledning. Det säger till och med att en navaid med en FSS kommer att skuggas men den tredje rutan har en FSS och den är inte skuggad!

Jag skulle vilja förstå vad allt på alla dessa lådor står för.

    
uppsättning jskypilot 04.03.2016 15:51

2 svar

3

Skuggan i NAVAID-rutan indikerar att NAVAID och FSS har samma namn som i din översta bild. Om de är olika anges FSS-namnet i parentes under NAVAID-rutan, som i din nedre bild. Om FSS inte är tillgänglig används en tunn linjebox för NAVAID (utan parentes längst ner), som i mellansiffran.

FAA Aeronautical Chart Användarhandbok ska hjälpa dig att förstå det bättre .

Bildfrån FAA Aeronautical Chart Användarhandledning

    
svaret ges 04.03.2016 16:48
1

Ditt högsta exempel skulle ha en FSS med samma namn som Navaid, medan ditt undre exempel skulle ha en FSS (med ett annat namn) som kontrollerar Navaid - det vill säga kan det användas för att ta emot & överföra, även om den inte är samlokaliserad. Förekomsten av antingen skuggan ELLER FSS-namnet (annorlunda från Navaid-namnet) i parentes nedan kommer att berätta att det finns möjlighet att kontakta en FSS vid Navaid; utan skuggan & med FSS-namnet nedan är FSS fysiskt beläget någon annanstans. Den här länken (välj fliken "IFR-symboler") har följande grafik:

Idettaexempel(halvvägsner)kontrollerarJonesboroFSSPineBluffVORochkananvända122,6förattpratamedflygplannäraPineBluff.Iexempletdirektovanfördetfinnsenfjärrsändare(utanassocieradNavaid)somJonesboroFSSkananvändaförattpratamedflygplanpå122.55.HursomhelsttalardumedJonesboroFSS(eftersomdetintefinnsnågon"Pine Bluff FSS").

I det bästa exemplet i den grafiken skulle du kunna prata med Wichita FSS på 122,65 med en antenn ungefär på ICT VOR-FSS-namnet matchar Navaid-namnet.

    
svaret ges 04.03.2016 16:33