Monk flurry och skynda, vilken bab?

4

Jag spelar en munk och vi har en stavningskastare i gruppen som kastar brådska.

Haste

When making a full attack action, a hasted creature may make one extra attack with one natural or manufactured weapon. The attack is made using the creature's full base attack bonus, plus any modifiers appropriate to the situation. (This effect is not cumulative with similar effects, such as that provided by a speed weapon, nor does it actually grant an extra action, so you can't use it to cast a second spell or otherwise take an extra action in the round.)

Min fråga är, för munken vilket värde används? Är det 3/4 babprogression eller flurry full bab -2 progression?

Detta värde bör också vara detsamma för munk ki-förmågan att få en extra attack?

    
uppsättning Fering 05.06.2016 01:12

1 svar

4

Munken använder sig av vilket han använder.

Om munken är både hastig och använder Flurry of Blows, lägger han till en ytterligare attack i sin Flurry vid högsta BAB i den Flurry. Om han av någon anledning inte använder Flurry of Blows (kanske använder han ett icke-munkvapen?), Lägger han till en ytterligare attack på BAB i den fulla attacken.

    
svaret ges 05.06.2016 03:12