Vad ska man göra när man är laglig och är bra utesluter man varandra? [stängd]

3

Anger någon av D & D-guideböckerna eller regelböckerna, från vilken utgåva som helst, vad som ska göras när ett lagligt gott tecken står inför ett dilemma där "vara bra" skulle kräva att lagen bryts och "vara laglig" skulle kräver inte att "vara bra?"

    
uppsättning Rogue Jedi 13.12.2015 23:35

1 svar

0

Ja. I varje utgåva skulle karaktären fatta ett beslut enligt deras personlighet, preferenser och omständigheter.

Att ha en inriktning är bara början; Hur ett tecken verkar inom deras anpassning, och varför och hur de bryter mot det, är det som gör att en anpassning intresserar sig. På samma sätt som att spela någon karaktär som bryts mellan två motstridiga idealer eller övertygelser är intressant, verkligen.

    
svaret ges 14.12.2015 00:10