Varför drog tyskarna sin egen kissa?

1

I filmen "Så långt som mina fötter kommer att bära mig", varför den tyska fången dricker sin egen kissa runt 15-minutersmärket? Kunde han inte bara slicka snö eller is?

    
uppsättning wanda 10.08.2015 03:11

1 svar

2

Med tanke på eventuella estetiska överväganden som de i stor utsträckning låg under, kan det inte vara så näringsvärt att dricka din egen käke i förhållande till vatten (eller fruset vatten för den delen). Men det var en av de få möjligheter som de såg att få något att dricka. Och det var varmt, särskilt, jämfört med snö.

Men även om de kunde ha ätit snö, även om det inte hade varit så hälsosamt, antingen med tanke på deras redan låga kroppstemperatur, var det bara ingen riktigt. Kom ihåg att de fortfarande var i tåget. Och i själva verket visade sig några andra fångar i samma scen att skrapa tågväggarna för lite is / snö att äta. Kom också ihåg att när tågdörrarna öppnade, var det första som många av de fångarna föll på knäna och äter snön. Så om de inte hade fångats i tåget kunde det ha varit mycket fler fångar att äta snö , även om kissa fortfarande är att föredra åtminstone för sin temperatur.

    
svaret ges 11.08.2015 21:57