Hur fäster du en träport till staket med metallposter?

3

Jag bygger ett trästaket med metallposter. Jag använder de klippen som låter dig fästa 2x4s horisontellt i metallposten. Och sedan går styrelserna på toppen av det.

Min fråga är hur du bifogar en grind? Det enda jag kan tänka på är en remlängsel. Finns det andra produkter där ute som gör att du kan lägga en träport på ett trästak med metallposter?

    
uppsättning Trevor 28.05.2014 05:46

2 svar

2

Du har många valmöjligheter för att ta itu med grindleden. För en rund stolpe kan du klämma fast på denna typ av gångjärn och bulta sedan sin platta platta till porten:

Alternativtkanduborraetthorisontellthålgenommetallplattanochinstalleraskruvtypstångsspetsensomskakopplasmedtypenavskruvpågångjärnsslangenpådenandraföljandebilden:

EtttredjealternativärattanvändaföljandegångjärnspunktförU-bultenstypmonteradpåstolpen.Användsedanenlåsbultgångjärnskruvsomskruvasinigrindramen:

    
svaret ges 28.05.2014 16:03
0

Använd grind gångjärn som bultar genom metallpolen.

Eller alternativt, bult en 2x4 till stolpen på portsidan och sätt sedan fast dina gångjärnslängder till det.

    
svaret ges 28.05.2014 09:18