Does Husk måste dra bort hennes skinn hud?

5

Jag försöker för närvarande komma in på X-Men och var nyfiken på karaktären av Paige Guthrie, som använder kodnamnet "Husk" på grund av sin mutant förmåga att kasta hennes hud . Jag har dock märkt genom flera bilder att hon är visad att dra av huden.

Jag är bara nyfiken, måste hon dra av skuren hud eller kommer den bara att falla av sig själv?

    
uppsättning TerribleToad X17 22.10.2016 07:41

2 svar

2

Från X-Men: Regenesis Vol. 1 , har Paige visat sig spontant smälta under hög stress med fläckar av hennes hud som faller av, var och en med olika former nedan.

DessutomharhistorienToadmedvåldatttabortskiktavhudfrånHusk,vilkettyderpåatthudeniallafallintemåsteavlägsnasfrivilligtidettamoltingstillstånd.Dettaharpåståsvaraennyutvecklingisinabefogenheter,eftersomWolverineochX-Men#41sägerattdetberorpåen" sekundär mutation ".

    
svaret ges 15.03.2017 18:31
0

Normalt krävs det att hon drar det övre skiktet av huden från sin kropp för att exponera den nya huden och få tillgång till förmågan. Det kan avlägsnas via trauma eller påverkan. Jag har inte sett det bara "faller bort" men.

    
svaret ges 15.03.2017 17:57