Dual medborgare återvänder till hemland (Sydafrika) vid utgången av passet

9

Vad händer om jag kommer fram till gränsen med mitt utlösta sydafrikanska pass?

Jag kan lämna Australien på mitt nuvarande australiska pass, så att ombordstigning inte är ett problem, och Sydafrika kan inte hindra mig från att komma in (tror jag) när jag föddes där, men

kommer det att bli böter? Kommer det att finnas något problem?

Jag har mitt födelsecertifikat och ID-dokument, men kan inte ersätta mitt pass i tid.

    
uppsättning leo_oz 01.07.2015 14:03

1 svar

6

Jag slutade flyga dagen innan mitt pass utgick, och sedan frågade jag hamnen officer vad som hade hänt. Hon berättade för mig att de skulle ge mig en bra och en varning. Hur mycket böter jag inte vet. Men åtminstone kan du gå in utan för hård konsekvens i en nödsituation.

    
svaret ges 13.08.2015 09:15