Has SNL hade någon författare på att utföra bredvid William S. Burroughs?

1

Denna New Yorkerartikel med titeln The Outlaw William S. Burroughs extraordinära liv skrev:

But Burroughs liked his own growing fame. He gave readings to full houses. Appearances on “Saturday Night Live,” in 1981, and in Gus Van Sant’s “Drugstore Cowboy,” in 1989, spread the popularity of his gentleman-junkie cool.

Den här YouTube-videon med titeln Gästföreståndare: William S. Burroughs - Saturday Night Live har hela inspelningen av hans prestanda.

Jag har aldrig sett en författare på SNL som "guest performer". Ranker nämner:

Since its premiere in 1975, SNL has had more than 600 unique musical guests.

De flesta "gästartister" är vanligtvis musikaliska i naturen.

Förutom William S. Burroughs har någon författare varit på SNL som "guest performer"?

    
uppsättning user3306356 31.01.2018 11:16

0 svar