Då flyg i Schengen till Zürich-avlastningen i avgångskonferensen?

3

När du anländer till Zürichs flygplats på ett flyg från ett annat Schengenland, lägger du in i avgångshallen (dvs. som inrikesflyg i USA?) Jag är medveten om att det inte ska vara någon passkontroll, men jag Jag undrar om du fortfarande skulle vara inuti det säkra luftkonditioneringsområdet eller inte (och därmed om du kunde få tillgång till airside-tjänster som restauranger eller lounger innan du lämnar terminalen.)

    
uppsättning reirab 17.03.2016 17:42

2 svar

3

Jag kommer ihåg att transitera vid Zürichs flygplats för några år sedan (båda flygningarna på en schweizisk biljett) och anländer airside, så jag antar att det betyder ja för dig.

Wikipedia har lite mer information om flygplatsens infrastruktur. Det är inte helt klart, men jag läs

Arriving Schengen and non-Schengen passengers are handled in separate areas of the Airside Center and reach the Airport Center by different routes, with non-Schengen passengers first passing through immigration controls.

som bekräftar ovanstående.

Slutligen en reserapport om sömn i flygplatser är överens med det.

    
svaret ges 18.03.2016 15:15
1

Förra året hade jag en transit genom Zürich på väg till Malaga från Amsterdam. Du landar och tas direkt till terminalen; där det finns gott om affärer och restauranger.

Det här är allt i det säkra sidan om luften.

    
svaret ges 20.03.2016 06:29