Vilken typ av åtgärd är en aktiv Perception-roll?

5

Det finns den här populära författningen om vad det innebär att vara dold som heter Reglerna för dolda klubben som publiceras på WotC-korten.
Det är allmänt ansett som en bra och fördjupad förklaring på vad som är gömt, hur man uppnår villkoret och hur man inte förlorar det, och det ser ut som att författaren gjorde en stor insats för att vara säker på att hans grepp om de regler han förklarade var solid .
Hittills, när det finns diskussioner på den här webbplatsen eller i ett forum skriver jag vanligtvis in, du kan vara säker på att den här artikeln blir länkad. Jag litar på detta för att vara en bra indikator på användbarheten av förklaringen.

Den femte regeln säger: "En fiende kan spendera en mindre åtgärd för att rulla perception"

Sidan 186 i PHB säger att aktivt rullande uppfattning är en standardåtgärd.

Du kan se själv hur dessa meningar är uppenbarligen oförenliga. Vad hände?
Finns det någon skillnad mellan datorer och NPC? Finns det några Uppdateringar och Errata eller någon senare manuell ändrad hur det fungerar?
Är det bara ett fel av LordOfWeasels?

    
uppsättning Zachiel 18.04.2014 13:23

1 svar

5

Den aktiva användningen av Perception-skickligheten, som resten av det övergripande av Dolda relaterade färdigheter, ändrades till att endast vara en mindre åtgärd i Players Handbook 2 (s. 223). Detta upprepas i Regelkompendiet, s. 150.

    
svaret ges 18.04.2014 13:23