Vad ville Barnum vilja från Phillip Carlyle?

1

I The Great Showman , Barnum (under loppet av en sång), försöker få Phillip Carlyle att gå med honom.

Men vad ville han ha från Carlyle exakt? Vad skulle Carlyle ta med till bordet att han var så desperat att få honom att gå med?

Jag vet att Barnum ville gå upp i livet och flytta upp från sin "freak show" -ägartag. Men hur hjälper Carlyle i detta avseende?

    
uppsättning saurabhj 09.08.2018 10:12

1 svar

2

Phillip Carlyle var "högt samhälle", medan Barnum och hans cirkus (fram till den här tiden) är en udda som bara appellerar till det vanliga folket och kritiken från kritiken Bennet. Barnum hoppas att Carlyle kan hjälpa honom att överklaga till överklassen (inklusive hans fru, Charity, som avvaktar Barnum) och öppna nya dörrar för honom.

This works out spectacularly, as Carlyle is able to arrange an audience with the queen of England, which directly leads to Barnum and Jenny Lind's introduction and show together. You will recall that Charity's family show up to the celebration after the show, and Bennet gives Jenny's performance a highly favorable review (which leads to them going on tour).

    
svaret ges 09.08.2018 15:10