Did ringen ger Sauron några befogenheter bortsett från att kontrollera de andra ringen av makt? [duplicera]

6

Sauron besegrades flera gånger medan han var i besittning av ringen. Vad tillåter ringen Sauron att göra det han kunde inte göra utan det? Gjorde det göra honom starkare i strid? Ger det honom kontroll över stora arméer. Vilken makt, förutom att kontrollera andra maktringar (eller dem som hade dem) gav det honom?

    
uppsättning a_a 07.04.2016 00:04

0 svar