After att använda absorberingselement kommer melee stavningsattacker att ge extra skada från absorberande element? [duplicera]

0

Efter användning av absorberingselement kommer melee stavningsattacker att ge extra skada från absorberande element?

    
uppsättning B. Zerker 08.06.2018 16:57

1 svar

5

Ja, eventuella melee attack fungerar.

Also, the first time you hit with a melee attack on your next turn, the target takes an extra 1d6 damage of the triggering type, and the spell ends.

[emphasis mine]

Det här skiljer inte mellan vapenangrepp, stavningsattack eller på annat sätt så en stavningsattack skulle utlösa effekten.

    
svaret ges 08.06.2018 16:59