How kan jag få ström till det här garaget?

0

Vilka alternativ finns det för att få ström till detta garage?

De ljusgråa grejerna är konkreta, och flaggorna har nyligen cementerats, så det är angeläget att undvika att dra upp dem om möjligt.

Har sett kabeln sträckt över huvudet tidigare. Är detta en acceptabel lösning, och i så fall hur ska det vara säkert i form av rustning / ledning?

Huvudbehovet är för ljus, så solenergi kan vara ett alternativ, även om ett nätflöde skulle vara användbart.

Uppskattar att det skulle ha varit en bra idé att tänka på detta innan du lagt flaggorna ...

    
uppsättning Ben 15.10.2014 17:00

0 svar