Är det något sätt att "slå med en attack" utan att göra en attackrulle?

7

PH är tydligt om vad som är en attack:

If there's ever any question whether something you're doing counts as an attack, the rule is simple: if you're making an attack roll, you're making an attack

Det är emellertid en allmän princip, och vi vet att specifika slår generellt. Finns det några specifika fall i 5e när du faktiskt utför en attack (som kommer att utlösa någon "när du slår med en attack" -funktion) utan att göra en attackrulle ?

Grapple and Shove räknas inte - de räknas inte som en träff , så tekniskt är de inte " attacker ", trots att de kallas" special melee attacks "i PH.

Relaterat: Vad betyder väsentligt-A-Attack-åtgärd vs lägre fall-en-attack?

    
uppsättning enkryptor 12.02.2018 21:46

1 svar

12

Nej, till ämnesfrågan

Det finns exempel på attacker som inte involverar attackrullar. Arcane Skyttens sökande pil är ett exempel på detta. "När du använder det här alternativet gör du inte en attackrulle för attacken." (XGE, s. 30).

Men det finns inget sätt att utlösa en "on-hit" -förmåga utan en attackrulle. JC har klargjort detta och säger :

If a feature, such as Sneak Attack and Assassinate, does something special when an attack hits, that special effect doesn't occur if there's no attack roll that hits.

    
svaret ges 12.02.2018 22:43