Konsulär hjälp till EU-medborgare i ett land med ett begränsat konsulat i eget land?

7

Enligt EU regler "[y] du är berättigade till konsulärt skydd om du är en medborgare i en EU-medlemsstat i nöd i ett land utanför EU där ditt land inte har en ambassad / konsulat ".

Men mitt eget land (Nederländerna) har en konsulat i Madagaskar och det verkar som om detta konsulat är mycket begränsat men endast tillgängligt under kontorstid och det finns inget nödnummer. Det här kommer inte att hjälpa mig om jag har problem på t.ex. Fredag kväll.

Då enligt webbplatsen, när jag faktiskt söker där, verkar det som om "Nederländerna har inte konsulat i Madagaskar", så jag "har rätt till skydd av de konsulära myndigheterna" från både franska och tyska konsulaten. Jag är inte helt säker på om webbplatsen ger mig rätt resultat i mitt fall.

Huvudfråga: Som EU-medborgare har jag rätt till konsulär hjälp om mitt eget land endast erbjuder begränsade tjänster via dess konsulat eller ambassad?

(Naturligtvis kommer jag att behålla det franska nödnummeret på mig medan i Antananarivo oavsett.)

    
uppsättning guaka 25.09.2014 20:49

2 svar

8

EU citizens who travel to or live in a third country where their Member State of nationality does not have an embassy or consulate have the right to consular protection by the consular authorities of any other Member State. That Member State has to assist these unrepresented EU citizens under the same conditions as its own nationals.

Källa: Rådets direktiv Motivering

Kort svar: ja. Du kan anmäla till ett medlems lands konsulära kontor och få hjälp. Med detta sagt kommer konsulatet att komma i kontakt med Nederländernas utrikesdepartement. Det betyder inte att de nödvändigtvis kommer att ringa till Den Haag eftersom de kan ha andra instruktioner, till exempel att kontakta ett nederländsk konsulat i regionen, eller de kan agera självständigt.

Ramverket för denna lagstiftning sker i EU: s medborgarskapsrapport 2010, som säger ...

...Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights" the Commission announced it would increase the effectiveness of the right of EU citizens to be assisted in third countries, including in times of crisis, by the diplomatic and consular authorities of all Member States, by proposing legislative measures in 2011 and by better informing citizens via a dedicated website and targeted communication measures . The Commission reiterated this commitment in its Communication of 23 March 2011 on consular protection for unrepresented EU citizens and announced that it would submit legislation establishing the coordination and cooperation measures necessary to facilitate consular protection for unrepresented citizens and addressing the issue of financial compensation of consular protection in crisis situations

Detta godkändes av Europeiska kommissionen torsdagen den 25 oktober 2012 Konsulärt skydd för unionsmedborgare utomlands P7_TA (2012) 0394

I alla händelser rekommenderas du att hålla nederländska utrikesdepartementet e-post med dig så att du kan nå dem via mobilen eller internetkaféet och så vidare.

Lägga till på förslag av JoeBlow
För din andra fråga kan du välja medlemskonsulat, även om ett nederländsk konsulat är närvarande men inte tillhandahåller den tjänst du behöver. Detta anges uttryckligen i lagen ...

Unrepresented citizens should be able to freely choose the embassy, consulate or, where appropriate, the Union delegation from which they seek consular protection. Member States should be able to enter arrangements on burden-sharing. Such arrangements should be fairly distributed and take into account the capacities of each Member State . However such arrangements should be transparent for the citizen and should not jeopardize effective consular protection.

Det skydd som finns tillgängligt från ett medlemskonsulat är mycket specifikt ...

 • Att bli offer för ett brott,
 • Fängslas eller arresteras;
 • Kräver ekonomiskt stöd,
 • Kräver resedokument eller andra medel för att verifiera identitet;
 • Förenklat förfarande i krissituationer;
 • Sjukdom eller död.
 • Alla dessa regleras av förfaranden som sträcker sig från enkla till komplexa. Finansiellt stöd kräver exempelvis kontakt med personens utrikesdepartement. För alla andra måste tjänsten vara densamma som den som ges till sina egna medborgare .

  Reglerna tar också upp honorärkonsulat och förklarar att ett honorärkonsulat kan fungera som ambassad endast inom deras kompetens . Deras kompetens är upprättad av värdlandet när honorärkonsulatet presenterar sina referenser till värdlandet.

  The traditions regarding the competences of honorary consuls diverge among Member States. Honorary consuls are generally in a position to perform very limited consular tasks. Honorary consuls should only be regarded as equivalent to accessible embassies and consulates present in a third country on a permanent basis within the scope of their competences pursuant to national law and practices.

  Det finns en hel del fallstudier där människor har utövat dessa rättigheter, men det ligger bakom en betalvägg och därmed ingen användning på SO. Huvudkorpuset av EU-reglerna är dock på länk

  Det finns ett förklarande memorandum på länk

  För andra som läser detta: Detta svar gäller endast EU-medlemsstater och gäller inte nödvändigtvis för länder som fortfarande ansöker om EU-medlemskap eller till och med länder i EES. Observera också: vissa länder, som ROI och Storbritannien, har opt-outs från olika delar av EU-reglerna. OBS: Informationen i detta svar kan inte utökas tillförlitligt till icke-medlemmar som USA, Kanada, och så vidare.

      
  svaret ges 25.09.2014 21:35
  5

  Nederländerna har inte ett konsulat i Madagaskar, det har ett honorärkonsulat ( consulaat honorair ). Det här är mycket olika saker.

  Ett konsulat är ett kontor bemannat med karriär diplomater som kan sortera ut visum och akutpass och vad inte, från en resenärs POV är det i princip en ambassad som råkar vara utanför huvudstaden. (Se här för hela scoop.)

  Ett hederskonsulat är ett hus med en glänsande plakett på den, bemannad (vanligtvis) av en lokal värdig, som sannolikt inte ens är medborgare i landet de representerar. Om du ringer eller besöker, kommer de att säga "oh kära", ge dig en kopp te om du har tur och ring ambassaden / konsulatet när den öppnas. Som ett typiskt exempel, här är hur Finland beskriver deras heders konsulter och vad de kan göra :

  An honorary consul monitors the rights of Finns and foreigners permanently residing in Finland. He or she provides advice and guidance for distressed Finnish citizens and foreigners permanently residing in Finland who are temporarily abroad, assisting them in their contacts with local authorities or the nearest Finnish embassy or consulate.

  På uppsidan, medan hederskonsulen sannolikt inte kommer att kunna hjälpa dig mycket, kommer de att kunna rikta dig till den som kan hjälpa. Odds är ganska höga att det här är närmaste nederländska ambassaden, eftersom en hederskonsul inte kan göra mycket, kan ambassaden i ett annat land troligtvis hjälpa dig ännu mindre.

  Uppdatering : EU-webbplatsen listar en situation : om du har tappat ditt pass och ditt land har ingen ambassad / konsulat i det landet med möjlighet att utfärda ett resedokument " (ett honorärkonsulat kommer nästan aldrig att ha den kapaciteten), kan ett annat EU-lands ambassad hjälpa dig att få ett resedokument för nödsituationer.

      
  svaret ges 26.09.2014 01:32