Vilka bromsar används mellan uppställning och start?

1

Jag undrade om en flyglinje fick instrueras att rada upp på landningsbanan ("line-up och wait"), kommer parkbromsen att användas eller kommer manuell bromsning att användas (pedaler) under väntetiden tills ta- Avstängning är givet? Samma för att hålla kort bana före avstängning / avstängning? Gör det någon skillnad som bromsar används i första hand?

    
uppsättning Stefan 19.01.2017 14:08

1 svar

2

Just tå bromsar. Typiskt är instruktionen mellan line-up-and-wait och clearing för start mycket kort, kanske tio sekunder. I enklare flygplan "parkerar" parkeringsbromsen eller stänger av bromsvätskelinjen för att hålla hjulbromsarna kvar, men i flygtrafikflygplanet klämmer parkeringsbromsen bara de normala hjulbromsarna som om tåbromsarna var hållas.

    
svaret ges 28.01.2017 20:49