Do "naturvapen" räknas som oarmade?

8

En av Uratha i vårt paket har den första punkten i Unarmed Defense-förtjänsten:

Från God Machine Chronicles, p65:

Like a Book (*): ... When facing an unarmed opponent and not Dodging, increase your character's Defense by half of his Brawl (round down).

Räknar en varulv med hjälp av klor eller tänder (i lämplig form) som oarmad? Är en anda som anfaller med klor räknas som obevakad?

    
uppsättning Oblivious Sage 02.12.2017 21:55

1 svar

4

Ja. En karaktär som använder naturliga vapen som klor eller fångar kämpar med oskyddad kamp (med hjälp av Brawl-skickligheten) och räknas sålunda som en obevakad motståndare. (Se beskrivningen av ett spjut, som erbjuder +1 försvar mot en motståndare som är oskyddad eller använder ett vapen av storlek 1.)

    
svaret ges 19.01.2018 17:51