Varför stall på 2D snabbare än 3D?

3

 • varför cl på 2D är bättre än 3D. och varför cl 2D stallar snabbare än 3D?

 • vad händer när CP fortsätter att gå framåt på vingen. och vad händer när CP fortsätter att röra sig framåt på hissen.

 • uppsättning Ade Firmansyah 04.10.2017 20:13

  3 svar

  5

  3D-vingen gör det möjligt för luft att flyta över vingtipset till lågtryckszonen över vingen, vilket reducerar den totala tryckskillnaden och reducerar den totala hissen.

  Detta förklarar stallet vid högre AoA eftersom det extra luftflödet över vingeytan "aktiverar" luften. Flödeseparation sker när den kinetiska energin är lika med den tryckskillnad som luftströmmen strömmar in, så om du kan öka den kinetiska energin kan du minska strömmen av luftströmmen för att skilja.

      
  svaret ges 04.10.2017 21:14
  4

  Du kan formulera frågan annorlunda: varför behöver en vinge med lågt bildförhållande en högre angreppsvinkel för att ge samma hiss och varför är maxhöjden lägre? Eftersom trycket kan flyga över vingspetsen. Ju större vingspetsen desto större effekt.

  Ja, en låg AR-vinge kan nå en högre AoA än en hög AR-vinge, men bara för att den ger mindre tryckskillnad, vilket innebär mindre hiss.

      
  svaret ges 06.10.2017 18:08
  1

  Stall händer eftersom flödet inte kan följa flygbladet. Om du har en 3d-vinge kan tryckskillnaden mellan trycksidan (under vingen) och sugsidan (ovanför vingen) minskas på grund av vingspetsvorter - > mindre hiss - > mindre $ c_L $. De genereras på grund av tryckskillnaden. Detta kommer att minska den negativa tryckgradienten över flygbladet och därigenom minska flödesskillnaden. Dessa virvlar injicerar dessutom energi in i gränsskiktet (tryckande luften mot luftplattan) så att flödet bättre kan följa luftfolien trots den negativa tryckgradienten. Därför är stall senare för 3d vingar.

      
  svaret ges 10.10.2017 21:40