Is Färdighetskänslighetsmodifierare adderad till AC? [stängd]

0

Jag spelar som en bard som har en kompetensbonus som läggs till finess. När jag beräknar karaktärens rustningsklass lägger jag till bara basfärdighetsmodifieraren eller lägger jag till basfärdighetsmodifieraren och kompetensmodifieraren?

    
uppsättning user39620 30.09.2017 17:57

1 svar

11

"a proficiency bonus that's added to dex."

Det är inte en sak. Din skicklighetsbonus kan läggas till vissa fingerfärdskontroller om du är skicklig i en dexbaserad skicklighet, och det är för dina behändighetsbesparingar. Men det finns inget som det du beskriver, där kunskap bara har lagts till allt som hänvisar till fingerfärdighet. (Även Jack of All Trades gäller bara för förmågaskontroller.)

Nu, för att beräkna AC: den rustning du har på dig eller den stava du använder eller loppet eller klassfunktionen impliceras kommer att berätta hur du beräknar din AC. Om du skulle ha flera sätt att beräkna AC fungerar de självständigt, och du väljer en. Om du antar att du har på sig rustning kan du lägga till lite eller all eller ingen av din fingerfärdighetsmodifierare som en del av AC-beräkningen. Ingenting jag vet skulle innebära din kompetensbonus till AC-beräknings tabellen.

    
svaret ges 30.09.2017 18:13