Har jag en vänlig förväntning när du ger taxibeskrivning till en landningsbanan?

5

När en jordkontrollen ger taxiinstruktioner till en landningsbanan, förväntas piloter som standard vara korta om en explicit instruktion att hålla kort inte ges?

    
uppsättning jeff0000 03.07.2018 00:38

2 svar

11

Ja. En taxi clearance gör det möjligt för dig att taxi ett flygplan via ett kontrollerat rörelseområde inom ramen för clearingen som anges av markkontrollen. Om du anger en aktiv landningsbanan krävs ett tydligt och separat utrymme från tornet för att göra det.

Dessutom passerar korsningen av varje landningsbanan som skär din taxibana ett tydligt godkännande från markkontrollen för att göra det. Detta godkännande kan ingå i den ursprungliga taxacenten eller en separat avgift när ditt flygplan för närvarande taxar. Om du når hålllinjerna på en korsningsbana måste du hålla kort när du rensas för att korsa markkontrollen.

    
svaret ges 03.07.2018 03:14
8

Ja. Endast när taxinstruktionen skulle kräva att piloten skulle korsa en annan landningsväg på väg till den som han / hon rensas till, är regulatorn nödvändig för att uttryckligen berätta om du vill hålla kort eller rensa för att korsa den mellanliggande banan. Och i båda fallen är Pilot In Command obligatoriskt att repetera den delen av taxinstruktionerna ordentligt.

    
svaret ges 03.07.2018 00:43