Story ID: Första mänskliga besättningsmedlem på främmande skepp

4

Det är en kort historia. Så vitt jag vet är det en mycket kort historia.

Ett främmande skepp accepterar en mänsklig besättningsmedlem. Den utomjordiska kaptenen klagar över hur människa är ohygieniskt, sprider ett moln av flakande hud och kasta hår som gör onanitära förhållanden.

Något dåligt händer, visar sig att människan sparar dagen och tjänar kaptenens respekt som inser det upplevda hygienproblemet är ett litet pris för att betala för människans uppfinningsrikedom.

    
uppsättning heptapod 29.04.2018 04:39

1 svar

2

Kan det här vara Chanur -serien av C. J. Cherryh? Historien sker utifrån den utlänningskapten som ser på en ensam flykting. Människor är nya i det området av rymden, så bristen på gemensamt språk och delad kunskap leder till några svårigheter, som jag kan komma ihåg.

    
svaret ges 29.04.2018 05:28