Fungerar PFD / ND XFR-arbetet när PFD är på ND-skärmen på Airbus A320?

2

Så jag vet att PFD har prioritet över ND och det är därför om PFD-skärmen misslyckas växlas den automatiskt till ND-skärmen. Om ND-skärmarna misslyckas överförs det inte automatiskt till PFD-skärmen eftersom PFD har prioritet. Du kan se skärmen ND på PFD-skärmen genom att trycka på PFD / ND XFR-knappen. Så min fråga är om PFD är på ND-skärmen eftersom PFD-skärmen misslyckades om du trycker på PFD / ND XFR kommer den att visa ND-informationen på ND-skärmen, och när du trycker på den igen kommer den att gå tillbaka till PFD?

    
uppsättning Gary Zenger 15.05.2018 04:04

1 svar

4

Från FCOM A320:

SomdukanseomdumisslyckasmedPFDUochPFDöverförspåNDU,genomatttryckapåXFRPFD/NDkommerduattfåNDattvisaspåNDU

Fullständigbeskrivning:

    
svaret ges 15.05.2018 20:37